Mục tiêu đầu tiên của West B-Wu Lei đã bị thổi bay bởi Tây Ban Nha 0-2 thua trước Qatar Arti Voor 2 Dalam Taruhan Bola

Bàn thắng đầu tiên của Western B-Wu Lei là thổi bay 0-2 Tây Ban Nha thua Qatar [Arti Voor 2 Dalam Taruhan Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 15 tháng 5: 3:00 ngày 15 tháng 5 năm 2020-21B -League trong mùa