Hội đồng quản trị VPF chờ những nhân tố mới

Hội đồng quản trị VPF chờ những nhân tố mới

“Sóng ngầm” ở VPFNgay từ khi Chủ tịch Trần Anh Tú vẫn đồng hành cùng tuyển futsal Việt Nam tại FIFA