Phải cắt bỏ nửa lưỡi vì ung thư, VĐV Australia vẫn quyết tâm dự Paralympics

Phải cắt bỏ nửa lưỡi vì ung thư, VĐV Australia vẫn quyết tâm dự Paralympics

Paralympics luôn là cuộc thi chứa đựng những câu chuyện cảm động về nghị lực phi thường của các VĐV.