dằn vặt bản thân

dằn vặt bản thân

Dính chấn thương, Hazard vẫn tự dằn vặt bản thân【dằn vặt bản thân】:​Kể từ khi trở lại sau chấn thươn