Kết quả U.16 Indonesia 2-1 U.16 Việt Nam, Đông Nam Á: Chờ vé an ủi!

Kết quả U.16 Indonesia 2-1 U.16 Việt Nam, Đông Nam Á: Chờ vé an ủi!

18:39 ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT U.16 Việt Nam: Đình Hải; Trung Hiếu, Công Phương, Trọng Tu