Quang Hải giá gần 10 tỷ đồng, đứng ở đâu so với dàn sao giải hạng 2 Pháp?

Quang Hải giá gần 10 tỷ đồng, đứng ở đâu so với dàn sao giải hạng 2 Pháp?

Được Transfermarkt định giá gần 10 tỷ đồng, Quang Hải đứng ở đâu so với mặt bằng chung