Eriksen lần đầu đi dạo cùng vợ con sau sự cố ngừng tim

Eriksen lần đầu đi dạo cùng vợ con sau sự cố ngừng tim

Christian Eriksen được trông thấy đi dạo cùng vợ con ở Copenhagen, 1 tháng sau khi rời bệnh viện từ