100 triệu bảng của Man City cho Grealish đang dần lãng phí

100 triệu bảng của Man City cho Grealish đang dần lãng phí

Nếu Grealish có giá 100 triệu bảng, không bất ngờ khi West Ham hét giá Rice lên tới 150 triệu bảng.