VPF miễn nhiệm cựu chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng Trần Mạnh Hùng

VPF miễn nhiệm cựu chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng Trần Mạnh Hùng

Ngày 28.11, VPF đã tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo cả hình thức trự