Bùng nổ hiệp hai, Áo thổi bay Bắc Macedonia

Bùng nổ hiệp hai, Áo thổi bay Bắc Macedonia

Hai siêu dự bị Gregoritsch và Arnautovic lập công đẹp mắt lúc cuối trận giúp Áo xuất sắc đánh gục Bắ