Lịch trình của đội tuyển nữ Việt Nam sau khi về nước

Lịch trình của đội tuyển nữ Việt Nam sau khi về nước

Tuyển nữ Việt Nam làm nên kì tích lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup 2023. Đây l