Trong cơn khủng hoảng của nền bóng đá, vẫn có một người đại thắng, đó là ai?

Trong cơn khủng hoảng của nền bóng đá, vẫn có một người đại thắng, đó là ai?

Nền kinh tế bóng đá vẫn đang ở giai đoạn “ảm đạm” chưa từng có. Các số liệu xuất hiện một cách chóng