nou camp

nou camp

Barca v MU bất phn thắng bại tại Nou Camp【nou camp】:Nếu Ronaldo sút thành công quả 11 mét đầu trận,