Thua thảm, HLV Chelsea phớt lờ cái bắt tay của HLV Man City

Thua thảm, HLV Chelsea phớt lờ cái bắt tay của HLV Man City

Maurizio Sarri, HLV của Chelsea và Pep Guardiola, HLV của Man City luôn dành sự tôn trọng rất lớn ch