Đội trị giá 10 triệu!Đội quân mới của Champions League lật đổ Real Madrid 2 liên tiếp chiến thắng trong Prediksi Malam Ini Bola đầu tiên

Đội trị giá 10 triệu!Đội quân mới của Champions League lật đổ trò chơi Real Madrid 2 chiến thắng trong nhóm 1 [Prediksi Malam Ini Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 29 tháng 9Giai đoạn nhóm Champions League Din vòng hai, Real Madrid đã về nhà 1-