xảy ra sự cố

xảy ra sự cố

Khng để xảy ra sự cố【xảy ra sự cố】:Dù việc tổ chức SEA Games 31 có gấp gáp, nhất là trong việc đầu t